MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Blankenburgtunnel en -verbinding in 2017

Op 24 september 2015 werd het ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding vastgesteld (zie onderstaand bericht). Dit was tevens het moment waarop iedereen zijn of haar zienswijze mocht indienen; dit kon tot 10 november 2015. Op deze pagina het verdere verloop van de Blankenburgtunnel en -verbinding van de snelwegen A15 en A20. Wat verscheen er eerder.... en wat verscheen er in: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024.

Blankenburgverbinding
Schematische afbeelding van het Ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding, september 2015.


Belgische baggeraar zet handtekening voor bouw Blankenburgtunnel

14 december 2017. MAASLAND - Het project Blankenburgtunnel is definitief gegund aan een consortium van onder meer de Belgische baggeraar DEME en Ballast Nedam. In totaal gaat het om een traject van 4 kilometer, inclusief de tunnel, die de verbinding vormt tussen de A20 en A15.

Voor de Blankenburgtunnel, die tussen 2022 en eind 2024 moet worden opgeleverd, is circa 1 miljard euro uitgetrokken. Vanwege die enorme kosten moeten auto's en vrachtverkeer tol gaan betalen.
Eerder liep er nog een rechtszaak tegen de gunning. DEME en Ballast Nedam zouden volgens concurrenten BAM, VolkerWessels, Boskalis en TBI vals hebben gespeeld door een adviseur in te schakelen die in de voorbereiding van de aanbesteding voor opdrachtgever Rijkswaterstaat werkte. De rechter ging daar niet in mee.

Bezwaren

Tegen de aanleg van de tunnel is veel verzet. Natuurorganisaties vinden dat de Blankenburgtunnel rondom Maasland en Midden-Delfland te veel milieuschade op zou leveren. De aanleg van de tunnel in Midden-Delfland begint waarschijnlijk in het najaar van 2018. Voorwaarde is dat dan alle bezwaarprocedures tegen de tunnel zijn afgerond. Het Europees Hof moet eerst nog een besluit nemen over een document dat gaat over stikstofhoeveelheden in Nederland.

Bron: Omroep West.nl 14 december 2017.

Project Blankenburgtunnel volgende fase in

Rijkswaterstaat heeft drie bedrijven uitgekozen die naar alle waarschijnlijkheid de bouw van de nieuwe snelweg A24 en de Blankenburgtunnel voor hun rekening gaan nemen. Het consortium van Ballast Nedam, de Belgische baggeraar DEME en de Australische bank Macquarie heeft de klus ter waarde van ongeveer 1 miljard euro toegewezen gekregen in een voorlopige gunning.

De A24 moet een verbinding vormen tussen de A20 en de A15 en daarmee de bereikbaarheid van de regio Rotterdam verbeteren. Het consortium tekent voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud gedurende twintig jaar. Naast de aanleg van de driebaanssnelweg en een tunnel onder de Nieuwe Waterweg door, omvat het project ook de aanleg van knooppunten en de verbreding van een deel van de A20.

Blankerburgverbinding - Rijkswaterstaat

De gunning is nog niet definitief. De andere inschrijver op het project kan nog bezwaar maken. Naar verluidt dongen ook BAM, Boskalis en VolkerWessels mee naar de klus.

De eerste schop moet volgend jaar de grond in gaan. Naar verwachting moet de 4,2 kilometer lange verbinding inclusief een 900 meter lange tunnel tussen 2022 en 2024 voltooid zijn, onder meer afhankelijk van de plannen van het gekozen consortium. Het project wordt deels gefinancierd door middel van tolheffing. Daarmee moet ongeveer 315 miljoen euro worden opgehaald.

Bron: AD 20 juli 2017.

Animatie tracé Blankenburgverbinding

Blankenburgtunnel met een jaar vertraagd

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs rond het Rotterdamse havengebied moeten op hun tanden bijten. De komst van de Blankenburgtunnel is mogelijk een jaar vertraagd. 'Europa' moet zich eerst buigen over de juridische strijd rondom de weg.

Europa moet eerst beslissen over de omvang van stikstofuitstoot van auto's die op de nieuwe weg zullen rijden. Vraag is of de stof de omgeving niet te veel schade toebrengt. Volgens Europese regels mogen Nederlandse rechters dat niet zelf bepalen.

De Blankenburgverbinding is een miljardenproject met als doel het havengebied beter bereikbaar te maken. De nieuwe snelweg verbindt de A20 bij Vlaardingen via een tunnel met de A15 bij Rozenburg. Het verzet van milieuorganisaties zoals de Midden-Delfland Vereniging is groot: zij vinden de weg vervuilend en onnodig. Helemaal omdat een deel van de snelweg - twee keer drie rijstroken breed - dwars door natuurgebieden loopt.

Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging stapten eind vorig jaar naar de Raad van State. Zij hopen dat de hoogste bestuursrechter alsnog een streep door de weg zet. De organisaties vrezen voor het voortbestaan van de zeldzame roerdomp, een vogel, en de uitstoot van stikstof.

Volgens de oorspronkelijke planning hadden de eerste auto's 'tussen 2022 en 2024' over de weg moeten rijden. Het probleem: over het stikstofvraagstuk kan de bestuursrechter geen oordeel vellen. Dat moet het Europees Hof doen. Zo'n uitspraak laat doorgaans anderhalf tot twee jaar op zich wachten.

Voorrang

De Raad van State heeft om voorrang gevraagd, maar zal niet vóór 1 juli volgend jaar antwoord krijgen. ,,We weten niet of het Hof voorrang geven kan waarmaken, maar hopen het wel'', meldt een woordvoerster van de bestuursrechter. Zonder Europese regels had de rechter een dezer dagen al uitspraak gedaan, zegt zij. ,,Nu zal die er niet vóór 1 september 2018 zijn.''

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigt niet met de bouw te zullen beginnen vóór de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Wel gaat Rijkswaterstaat door met voorbereidende werkzaamheden. Te denken valt aan het verleggen van kabels en leidingen. ,,Daarmee wordt vertraging zoveel mogelijk voorkomen'', stelt een woordvoerster, die verwacht dat de bouw in het gunstigste geval najaar 2018 kan beginnen.

Bron: AD 8 juni 2017.

29 februari 2024