MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Dag van de Polder! met Polderdebat en de Verklaring van Bouwlust

23 september 2017. Met de gemeenteraadsverkiezing in aantocht, maart 2018, organiseerde de Midden-Delfland Vereniging het polderdebat samen met raadsleden, kandidaat raadsleden en belangstellenden. De discussie werd ingeleid door burgemeesters Michel Bezuijen (Rijswijk), Cor Lamers (Schiedam) en Harm Veenenbos, adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Zuid-Holland. Als conclusie van de ochtend werd de 'Verklaring van Bouwlust' ondertekend. Hiermee werd het belang onderschreven van het groen en open Midden-Delflandgebied en werd de intentie uitgesproken het gebied te beschermen en te ontwikkelen op het gebied van zowel recreatie als een duurzame boerensector.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017

De voorzitter van de Midden-Delfland vereniging, Koos Karssen, introduceerde de eerste spreker, burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk. Hij begon zijn verhaal met: "wij wonen in Rijswijk in een redelijk verstedelijkt gebied met zo'n 51.000 inwoners" en "Rijswijk is de snelst groeiende stad van Nederland, met een gebied van nog geen 15 vierkante kilometer" (Midden-Delfland is 50 vierkante kilometer met de 20.000 inwoners).

Haagse regio onder druk

Bezuijen gaat verder met de constatering dat de woningbouw in de Haagse regio flink onder druk staat. De nieuwe wijk Rijswijk Buiten, de meest duurzame wijk van Nederland, is het laatste voor woningbouw beschikbare buitengebied voor zijn stad. Hij vroeg zich af: "Waar ga je dan naar toe? Dan wordt de druk heel groot en ga je in de omgeving kijken". Bezuijen noemde de verleiding heel groot om naar het Groene Hart of het Midden-Delflandgebied naar mogelijkheden te zoeken. Maar, gelukkig, zei hij heel helder en stellig te zijn om daar niet aan te beginnen. Hij is van mening dat deze groene omgeving absoluut noodzakelijk is voor de kwaliteit van wonen en leven. Daarnaast onderschreef hij het belang van de recreatieve functie van het gebied. Zo beleefde hij veel plezier aan de 35 kilometer lange mountainbiketocht tijdens de afgelopen Midden-Delfland Dagen. Zijn belangrijkste boodschap aan de omliggende verstedelijkte gebieden is om er op dezelfde manier naar te kijken.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017

De tweede spreker, Harm Veenenbos, stelde als adviseur van de provincie een jaar geleden een werkprogramma op met prioriteiten en aandachtspunten voor Zuid-Holland.  Eén ervan is het metropolitane landschap. Hij toonde een afbeelding die hij kortgeleden gepresenteerd kreeg, met daarop de landschappen van Zuid-Holland. Midden-Delfland wordt hier duidelijk (nog) niet als landschap herkend. Niet terecht, vindt Veenenbos: "Dit is ook mijn boodschap vandaag: het zal niet vanzelf gaan. Er zijn in Zuid-Holland drie grote landschappen: het Groene Hart, de kust en het rivierengebied. Veel mensen rekenen Midden-Delfland bij het Groene Hart".

Vierde landschap

Veenenbos stelde vast dat er tussen de steden Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht er een grotere versnippering van het landschap is, en dat er een ander krachtenveld aanwezig is dan het landschappelijke. Hij is van mening dat er in Zuid-Holland dus eigenlijk een vierde landschap is. Een vierde landschap dat zich niet zomaar even op de kaart zet maar waar actie nodig is. Door de bescherming in het verleden, met als laatste de Reconstructie, is het landschap behouden gebleven. In zijn optiek is landschap eerder cultuur dan natuur. De enige constante is 'verandering'. Het landschap wordt voortdurend verbouwd. En dat moet ook, maar wel met respect voor wat er was en de plek die het is: "Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen en kunnen we niet stilzitten. Bescherming alleen helpt dus niet. Voor Midden-Delfland geldt: denk eens goed na in welk krachtenveld je zit en hoe je daarop reageert. Ik denk dat Midden-Delfland een prachtig landschap is, dat heel veel kwaliteit heeft. Bovendien heeft het ook heel veel kwaliteiten voor de Rotterdammer en Delftenaar".

Transitieopgaven

Belangrijk ook zijn de aankomende transitieopgaven: klimaatadaptatie en waterberging, waar Midden-Delfland een rol kan spelen. Ook belangrijk is de gezondheid: mensen moeten hiervoor naar buiten vanuit de steden, fietsen of wandelen, de verbinding van stad en platteland. Ook komt er een enorme verstedelijkingsopgave aan: "De intrinsieke waarden zullen op een andere manier moeten worden gepromoot voor de stedeling; de landschappen zullen zich sterk op de kaart moeten zetten". Tenslotte komt er nog de energietransitie aan.

Groen-blauwe structuur

Om een en ander op de kaart te zetten is er een verkenning gedaan van de groen-blauwe structuur in de provincie. Veenenbos zei op zoek te zijn naar een nieuw actieprogramma voor het landschap. Hoe zetten we in het geweld van de verstedelijkingsopgave de groene opgave net zo stevig op de kaart, zodat groen en verstedelijking hand in hand gaan, evenzo geldt dit voor klimaatadaptatie en verstedelijking. Veenenbos stelde dat een robuust stedelijk landschap is gebaseerd op het DNA van Zuid-Holland, het groene en het blauwe netwerk, en dit te gebruiken als ontwikkelingslijn. Mensen moeten makkelijker de stad uit komen naar de recreatiegebieden. Versterk hiervoor de relaties tussen stad en platteland. Koppel ontwikkelingen aan de urgente opgaven. Kies als Midden-Delfland voor samenwerking met Rotterdam, Delft e.a.. En dan mag er best iets van elkaar worden geëist.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017

Burgemeester van Schiedam, Cor Lamens, was de derde inleidende spreker. De kern van zijn verhaal ging over de vraag: "wat is de betekenis van het polderlandschap voor de steden". De Schiedamse jeneverindustrie heeft in het verleden een klein beetje mee geholpen aan de ontwikkeling van Midden-Delfland. De spoeling, een afvalproduct van deze industrie, werd indertijd per trekschuit naar de boeren gebracht; de koeien groeiden er goed van.

Hoge waarde

Lamens is stellig: "Er mag geen discussie of twijfel over zijn: Schiedam is georiënteerd op en hecht hoge waarde aan het landschap van Midden-Delfland". De Reconstructiewet was een goede en beschermende wet. Maar het Rijk trekt zich terug en budgetten voor onderhoud van de recreatiegebieden zijn lastig voor elkaar te krijgen. Boeren zijn uiteraard de belangrijkste beheerders van het landschap. "Schiedam steunt dan ook heel nadrukkelijk de aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal Landschap". Dit is geen juridische vorm, maar een heel belangrijke psychologische aanwijzing, aan de hand waarvan je allerlei vingers kunt opsteken en zaken ter discussie kunt stellen.

Kethelpoort

Schiedam zet zich al jaren in voor de groene ontwikkeling en zou best wat meer belangstelling mogen hebben voor Midden-Delfland. Andersom, zou Midden-Delfland meer belangstelling mogen hebben voor Schiedam. Verbindingen zijn heel essentieel. Een voorbeeld hierbij is de Kethelpoort, die Schiedam met Midden-Delfland verbindt, met de versterkte groen-blauwe structuur van de Poldervaart en Polderwetering. Hij roemde het project Stap uit je Stad, met steun van de metropoolregio, als voorbeeld. Zijn boodschap aan de kandidaat-raadsleden: "Groen is een randvoorwaarde, neem het mee in je eigen plannen als toekomstig gemeenteraadslid, denk aan de verharding, de klimaatadaptatie, dat we het groen dat we hebben ook koesteren".

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017

Discussie

Tijdens een enigszins chaotische discussie die volgde, werd een aantal belangrijke onderwerpen aan de de orde gesteld, overigens zonder duidelijke conclusies, een opsomming: Wie gaat er in zijn programma iets met het Midden-Delflandgebied doen? Een vraag over de problematiek van veiligheid en het landschap, wat moet prevaleren (Woudseweg als voorbeeld)? Dubbeldoelstellingen: een hockeyveld en tegelijkertijd waterberging in het groengebied? Hergebruik leegstaande boerenbedrijven. Opgave voor de bouw van 100.000 woningen in Zuid-Holland, hoe? Henk Tetteroo van Batavier  over de IODS, A4 en de flankerende maatregelen: een concrete vraag over de eindrapportage: Is Midden-Delfland per saldo er op vooruit gegaan? Wat is de balans?

Verklaring van Bouwlust

Aan het einde van de bijeenkomst werd door velen de opgestelde verklaring (zie afbeelding) ondertekend, hetgeen ook als steun kan worden gezien voor de Midden-Delfland Vereniging, die inmiddels 40 jaar actief is in het gebied voor onder andere deze onderwerpen. Volgens voorzitter Koos Karssen komen van de 3000 leden van de vereniging maar liefst 2000 van buiten Midden-Delfland. Een goede stad-land relatie! 

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
De Verklaring van Bouwlust.

Activiteiten in de polder

De hele dag waren er activiteiten op de boerderij Hoeve Bouwlust en Bij de Buurvrouw, aan de overkant van het water de Oostgaag. De belangstelling viel eerst wat tegen, maar in de loop van de middag kwamen toch aardig wat mensen op bezoek. De afsluiting van de Dag van het Polderlandschap werd verzorgd door de Ukelele Band de Elastic Stockings. Het terras van Hoeve Bouwlust was inmiddels aardig volgelopen. Met een gratis consumptie van de Vereniging was het een genoegen te luisteren naar de vooral vrolijke country- en Bluegrassmuziek, en meezingen en dansen mocht!.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
Napraten tijdens de streeklunch.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
Kalfje aaien.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
Slootbeestjes vangen.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
Puzzeltocht.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
Knutselen.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
De gemeente Midden-Delfland organiseert een Stilte-enquête (ook op internet), beloning: een duurzaam fietszadeldekje.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
Wildbeheereenheid Delfland.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
Muskusrattenbeheer.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
De Midden-Delfland Vereniging geeft informatie.

Dag van het polderlandschap - Polderdebat - 23 september 2017
De elastic Stockings sloten de dag af bij Bouwlust.


Polderen doe je samen - 23 september 2017

16 september 2017. Zaterdag 23 september is het de Dag van het Polderlandschap bij Hoeve Bouwlust en Bij de buurvrouw (Maasland). Uitgelezen locaties voor buiten- en binnenactiviteiten om het leven in de polder en op de boerderij in optima forma met elkaar te ervaren. De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen eraan: praat mee over de toekomst van het Midden-Delflandgebied.

De hele dag is er bij Hoeve Bouwlust en Bij de buurvrouw van alles te doen, voor groot en klein: maisdoolhof, blotevoetenpad, boerengolf, speurtocht, koeien, schapen, geitjes, kalfjes om te aaien, proeverijtjes.

Peter de Vette (28) van het jonge boeren netwerk Midden-Delfland en Cooperatie Delflandshof vertelt over leven en werken in de polder. Dat geldt ook voor de muskusrattenvangers van het hoogheemraadschap van Delfland, de faunabeheerders van de wildbeheereenheid en medewerkers van KNNV Delfland en Natuurmonumenten die je het waterleven laten ontdekken en meenemen naar de Eendenkooi Aalkeetbuiten. Een huifkarritje naar het Kraaiennest/Land-Artroute met het imposante werk Human Memory breekt de dag.

Ophaalbrug Kwakelweg en Kwakel - foto Paul Ydema
Ophaalbrug Kwakelweg en Kwakel - foto Paul Ydema

Polderdebat

De dag wordt afgetrapt om 10:00 uur met een Meet & Greet-debat dat in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Op uitnodiging van de Midden-Delfland Vereniging gaan (kandidaat)raadsleden het gesprek aan met bezoekers. Die hebben als bewoner, recreant, ondernemer of als gewone kiezer vast tips, wensen en ideeën voor de toekomst van het Midden-Delflandgebied. Met medewerking van de burgemeesters Michel Bezuijen (Rijswijk), Cor Lamers (Schiedam) en Harm Veenenbos, adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Zuid-Holland. Zij geven hun kijk op het belang van het groen en open houden van het gebied.

Ophaalbrug Kwakelweg en Kwakel - foto Paul Ydema

Special 2017

Aansluitend aan het debat is de presentatie van de dubbeldikke, kleurrijke Special 2017 van de Midden-Delfkrant gewijd aan verandering, gevolgd door een streeklunch voor alle deelnemers.

Rond vieren sluit de dag af met een drankje en muziek van The Elastic Stockings (o.a. bluegrass, country).

Praktische informatie

Waar en Wanneer: zaterdag 23 september vanaf 10:00 uur tot ongeveer 16:30 uur bij Hoeve Bouwlust (Oostgaag 31, Maasland) en Bij de Buurvrouw (Oostgaag 18, Maasland).

De toegang is gratis, er zijn geen kosten verbonden aan de activiteiten. Beide locaties hebben een aantal parkeerplaatsen, de fiets kun je er gemakkelijker kwijt. Bus 33 rijdt ieder uur tussen Delft en Naaldwijk en stopt bijna voor de deur.

De Polder! Dag van het Polderlandschap is een initiatief van de Midden-Delfland Vereniging, in 1977 en dus dit jaar precies 40 jaar geleden opgericht, met intussen ruim 3000 leden en ongeveer 100 zeer actieve vrijwilligers. Zij maakt zich sterk voor het groen en open houden van het Midden-Delflandgebied en het bewaken van het unieke (polder)landschap en de natuur. Haar inzet is verder om duurzame veehouderij te ondersteunen, ‘stille’ recreatie te bevorderen en stad en platteland te verbinden.

Ophaalbrug Kwakelweg en Kwakel - foto Paul Ydema

Programma

10:00 - 12:00
Een kijkje in de toekomst van Midden-Delfland. Praat mee over de toekomst van het gebied met kandidaat gemeenteraadsleden die hun oor te luisteren komen leggen! Afsluiting met presentatie van Special 2017 van de Midden-Delfkrant, gewijd aan verandering en o.a. geïllustreerd door Annemieke Rodenburg.
11:00 - 16:00 Activiteiten voor jong en oud:   Maisdoolhof, boerengolf, speurtocht op de boerderij, ‘knutselen’ met koeien, blotevoetenpad, geiten, schapen, kalfjes. informatiekramen: gemeente Midden-Delfland (stiltebeleid), Honey Highway, Golfbaan Delfland enz.
11:00 - 16:00 Hoe wild is Midden-Delfland? Hoe en door wie wordt het wild beheerd in Midden-Delfland. De muskusrattenvangers van het hoogheemraadschap en de faunabeheerders van de wildbeheereenheid kunnen daar alles over vertellen en u laten proeven van ganzenvlees.
11:00 - 13:00 Leven in het water. Met KNNV afdeling Delfland kijken naar het waterleven, wat zwemt er rond en wat groeit er in het water.
11:30 Fietstocht (5 km) naar Eendenkooi Aalkeetbuiten, met een rondleiding door een gids van Natuurmonumenten.
13:30 Huifkartocht. Pak de huifkar door het land naar ‘t Kraaiennest naar de Land-Art route en het beeld Human Memory.
14:00 Proeverij melkfabriek Coöperatie Delflandshof.
15:00 Wat groeit er allemaal in de polder? Op stap met een jonge boer uit Midden-Delfland.
16:00 Afsluiting met een drankje en muziek van The Elastic Stockings.

Ophaalbrug Kwakelweg en Kwakel - foto Paul Ydema

Bron: Persbericht Midden-Delfland Vereniging 15 september 2017

28 september 2017