MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Positief besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland over Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

16 november 2017: De aanvraag om het Midden-Delflandgebied aan te wijzen tot Bijzonder Provinciaal Landschap is door de Provinciale Staten van Zuid-Holland gehonoreerd. Het doel van deze status is het landschap en de rijke cultuurhistorie beter te kunnen beschermen. Midden-Delfland is het eerste gebied in Nederland dat deze status verkreeg. Bij Hoeve Ackerdijk in Schipluiden onthulde gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Han Weber de blauwgekleurde vlag die aan deze nieuwe status is verbonden.


Zorgen over het Nederlandse landschap

Midden-Delfland Bijzonder Provinciaal Landschap, ja toch zeker?

27 januari 2017. De achterban van Natuurmonumenten maakt zich grote zorgen over de teloorgang van het typisch Nederlandse landschap. Daarom heeft Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, vandaag het ‘Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap’ aan staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam overhandigd. Lees het verhaal: Zorgen over het Nederlandse landschap in PDF.

Met het ‘Aanvalsplan voor het Nederlands Landschap’ roept Natuurmonumenten de overheid op om de regie te nemen en verloedering van ons Nederlandse landschap tegen te gaan. Anneklaar Wijnants, provinciaal ambassadeur van Natuurmonumenten in Zuid-Holland en Zeeland kent de mogelijke risico’s van verstedelijking in de provincie Zuid-Holland maar al te goed. “Provincie Zuid-Holland heeft naar aanleiding alle ophef over kustbebouwing in 2016 de ongerepte stranden aangewezen als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Een goede zet, want hierdoor genieten deze stranden meer bescherming en blijft het door velen gekoesterde kustlandschap onaangetast. Dit is een voorbeeld van een provincie die de regie pakt wanneer dat nodig is”, aldus Wijnants.

Midden-Delfland Beschermd Landschap, toch?

“Midden-Delflandgebied verdient beschermde status”

“Er ligt echter nog zo’n mooie kans voor de provincie Zuid-Holland om waardevol landschap te beschermen, namelijk door het Midden-Delflandgebied als Bijzonder Provinciaal Landschap aan te wijzen”, aldus Wijnants. De Tweede Kamer nam in de zomer van 2015 een amendement aan om landschappen zoals dat van Midden-Delfland beter te beschermen. De nieuwe Wet Natuurbescherming biedt de mogelijkheid om waardevolle landschappen aan te wijzen als bijzonder provinciaal landschap. “Midden-Delfland is de groene long voor twee miljoen Randstedelingen. Met het oprukken van de steden Rotterdam, Delft en Den Haag komt het (polder)landschap met zijn natuur, cultuur(historie) en recreatie in de verdrukking. Met de beoogde komst van de Blankenburgtunnel wordt het landschap desastreus aangetast. Alleen al voor alle inwoners van Zuid-Holland verdient Midden-Delfland deze beschermde status.”

Midden-Delfland Beschermd Landschap, toch?

Steun uit omgeving voor totaalplan

De gemeente Midden-Delfland heeft samen met andere gemeenten en gebiedsorganisaties een totaalplan voor het Midden-Delflandgebied als Bijzonder Provinciaal Landschap uitgewerkt. Doel is om de beschermde status voor het landschap te verkrijgen en het proces voor de provincie Zuid-Holland te vergemakkelijken. Op het plan, getiteld ‘Omgangsvormen met een landschap van stand’, kwamen steunbetuigingen vanuit alle omliggende gemeenten, inclusief Rotterdam en Den Haag, en betrokken organisaties zoals de Midden-Delfland Vereniging en Natuurmonumenten. Het plan is klaar en gaat nu officieel naar de provincie. De provincie is nu aan zet om Midden-Delfland aan te wijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Wijnants: “Midden-Delfland zou hiermee het eerste landschap in Nederland zijn dat deze status krijgt en dat juichen wij van harte toe.”

Midden-Delfland Beschermd Landschap, toch?

Bron: Persbericht Natuurmonumenten 25 januari 2017; foto's © GDP.

17 november 2017