MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Interessante Open Archeologiedag in Spoorzone druk bezocht

14 oktober 2017. Erfgoed Delft organiseerde een open dag bij een opgraving van de resten van een oud huisje in het gebied van de Spoorzone nabij de voormalige Prinses Irenetunnel. Op de kaart van Kruikius uit 1712 was er op deze locatie een boomgaard met een huisje te zien, dat op latere kaarten niet meer ingetekend was. Voor de kinderen was een speciale opgraving uitgezet. Medewerkers van Erfgoed Delft beantwoordden vragen over de opgraving en archeologie in het algemeen.

Open Archeologiedag Delft - 14 oktober 2017
Kaartblad 18 van de atlas van Delfland van Kruikius uit 1712; wellicht is dit de opgravingslocatie.

De vermoedelijke locatie is hierboven aangegeven op de kaart van Kruikius uit 1712. Op de kaart van het kadaster uit 1830, Delft sectie  A, blad 1, is dit perceel nummer 472, maar is geen bebouwing aangegeven. Op dat moment zijn Dirk Knaap winkelier en koopman (en consorten) er de eigenaar van. In 1884 wordt het perceel verkocht aan De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij voor de aanleg van treinverbinding Den Haag-Rotterdam.

Open Archeologiedag Delft - 14 oktober 2017
De opgravingsput met links een deel van het huisje, meer naar rechts de ronde waterput en de beerput.

Op de locatie van de opgraving was eerder aangetoond, bij het maken van een proefsleuf, dat er wellicht iets interessants te vinden zou zijn. In enkele dagen werd een deel van de fundering van een oud huisje blootgelegd. De beschoeiing van een sloot liep pal langs het huisje. Een gemetselde boog vormde de ondersteuning van het huisje. Verder waren een waterput en beerput aangetroffen. Het restant van het huisje zal in de komende paar dagen worden opgegraven. Als het geheel is opgemeten, getekend en gefotografeerd zullen de fundamenten worden verwijderd en zal de locatie bouwrijp worden gemaakt voor nieuwe bebouwing.

Open Archeologiedag Delft - 14 oktober 2017
Voor de kinderen was er een eigen, speciaal geprepareerde, opgravingsplek; hier werden bijzondere voorwerpen naar boven gehaald.

In de tent waren stadsarcheoloog Steven Jongma en enkele medewerkers aanwezig om informatie te verschaffen en de opgravingen van de kinderen te beoordelen. Met voorbeelden van eerder opgegraven aardewerk konden zij precies zien waar hun opgegraven scherven vandaan kwamen. Even verderop lagen opgegraven botten van dieren en de vraag was steeds: van welk dier is dit en van waar in het dier is het bot afkomstig.

Open Archeologiedag Delft - 14 oktober 2017
Archeoloog Steven Jongma legde uit waar de opgraven scherven vandaan komen.

23 april 2018