MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Wettelijke status voor groen hart Metropool Rotterdam Den Haag?
Aanvraag voor bijzonder landschap Midden-Delfland in ontvangst genomen

10 maart 2017. Vandaag nam gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland de aanvraag voor het verkrijgen van de status van Bijzonder Provinciaal Landschap voor het Midden-Delfland gebied in ontvangst. De Midden-Delflandse overheden en organisaties pleiten gezamenlijk voor deze wettelijke status van het waardevolle veenweidelandschap in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit gebied en het behoud van de unieke waarden.

Gedeputeerde Weber zegt in zijn reactie: ‘Ik ben er trots op dat ik als gedeputeerde van Zuid-Holland de eerste aanvraag voor een Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland mag ontvangen. Dat toont ambitie en laat zien dat een goede samenwerking meer is dan de som der delen. Die samenwerking blijft belangrijk want de aanvraag is maar een momentopname, hierna begint het echte werk.

Midden-Delfland Bijzonder Landschap - 10 maart 2017
Wethouder Govert van Oord overhandigt namens de Midden-Delflandse overheden en organisaties de aanvraag voor het verkrijgen van de status van Bijzonder Provinciaal Landschap voor het Midden-Delfland gebied aan gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland.

Groene long van de metropool

De Wet natuurbescherming biedt provincies sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om waardevolle landschappen aan te wijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Burgemeester Arnoud Rodenburg ziet hierin een goede opvolging van de, inmiddels vervallen, beschermde status die het rijk al in de 50er jaren van de vorige eeuw aan het gebied gaf: ‘In Midden-Delfland kunnen ruim 2 miljoen inwoners dichtbij huis genieten van de rijke cultuurhistorie, de koeien, de vogels in de wei en de natuur. Dat botst met verder oprukkende steden en de aanleg van grootschalige infrastructuur. Gelukkig is er een brede consensus om Midden-Delfland de rol van groene long van de Metropoolregio te geven.' Stientje van Veldhoven, D66 Tweede Kamerlid, stond mede aan de wieg van de Wet natuurbescherming met de initiatiefnota ‘Mooi Nederland’ en het indienen van een amendement om landschappen zoals dat van Midden-Delfland beter te beschermen via de provincie. 'Heel veel mensen genieten in Nederland van de natuur met een fietstocht door weilanden of een boswandeling met de hond. Wanneer je van de natuur geniet, geniet je ook van het landschap. Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet om deze landschappen te beschermen en ons hard gemaakt voor het in stand houden van de natuur en het Nederlandse landschap. Ik ben erg blij dat de Midden-Delflandse overheden en organisaties als eerste de aanvraag voor het beschermen van het unieke landschap hebben ingediend bij de provincie Zuid-Holland.'

Midden-Delfland beschermd landschap
Aanbieding conceptrapport Omgangsvormen met een landschap van stand door Yttje Feddes aan burgemeester Rodenburg en wethouder Van Oord op 1 oktober 2016, foto GDP.

Bescherming van een oer-Hollands landschap

Volgens wethouder Govert van Oord garandeert de nieuwe status een zorgvuldig omgaan met de kwaliteiten van het landschap: ‘Midden-Delfland ontwikkelt zich, is een levend landschap. Dat is mede de kracht van dit gebied. Bij die nieuwe ontwikkelingen moet kwaliteit steeds voorop staan. Die kwaliteit komt uit het landschap zelf, uit de ligging in het stedelijk gebied én uit het draagvlak en het enthousiasme van alle partijen die samen de aanvraag indienen.’  De roep om het veiligstellen van de Hollandse landschappen komt vanuit meerdere hoeken. Ook de achterban van Natuurmonumenten maakt zich zorgen over de teloorgang van het typisch Nederlandse landschap zoals dat van het Midden-Delfland gebied. Eind januari overhandigde algemeen directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten daarom het Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap aan staatssecretaris Martijn van Dam. Van den Tweel: ‘Wie aan het landschap van Midden-Delfland denkt, denkt aan 2 polders en weidevogels. Het is zaak om te zorgen dat het niet stil wordt in deze polders en het aantal grutto’s en kieviten juist toeneemt. Door Midden-Delfland aan te wijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap komt dit doel dichterbij.’ De Midden-Delfland Vereniging is het hier, als één van de initiatiefnemers, mee eens. Volgens voorzitter Koos Karssen betekent de status van Bijzonder Provinciaal Landschap een ‘belangrijke duurzame stempel voor het Midden-Delfland gebied. Want een bijzonder landschap, ja dat is het!'

Groen gebied van belang voor stad en land

Niet alleen de groene gemeenten en gebiedsorganisaties zien het belang in van het open en groen houden van het Midden-Delfland gebied. Ook vanuit de omliggende steden is er breed draagvlak voor aanvraag van deze status. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam: ‘Het is belangrijk om zuinig op Midden-Delfland te zijn. Als we dat allemaal niet doen, dan zul je zien, over een kwart eeuw is het weg. Ik denk dat we dat niet moeten willen. In deze grote versteende omgeving hebben we Midden-Delfland hard nodig.’ Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, sluit zich daarbij aan: ‘Als één gebied het verdient om Bijzonder Provinciaal Landschap te worden dan is het Midden-Delfland: een mooi, oer-Hollands, open landschap in het hart van het meest verstedelijkte deel van Nederland. Belangrijk voor behoud van natuur en landschap, maar vooral ook voor de vele stedelingen die er rondom wonen!’

Breed gedragen aanvraag

De aanvraag voor de status van Bijzonder Provinciaal Landschap is ingediend in het kader van de Wet natuurbescherming en wordt breed ondersteund door de regionale overheden en gebiedsorganisaties. De gemeente Midden-Delfland coördineerde de aanvraag en werkte daarbij nauw samen met de grondgebiedgemeenten Rotterdam, Den Haag, Westland, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Maassluis en met de MRDH, de Landschapstafel Hof van Delfland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord afdeling Delflands Groen, de Midden-Delfland Vereniging, de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, de Ondernemersfederatie Midden-Delfland en Stichting RECER.

Midden-Delfland beschermd landschap
Het landschap van de Ackerdijksepolder.

Bron: Persbericht en foto gemeente Midden-Delfland 10 maart 2017.

Zie ook:

10 maart 2017