MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Eerste participatieverklaringen ondertekend in Midden-Delfland

1 februari 2017. Op 1 februari ondertekenden voor het eerst Midden-Delflandse statushouders de participatieverklaring. Deze vluchtelingen uit Syrië, Soedan en Eritrea hebben sinds 2016 een verblijfsstatus gekregen en wonen sindsdien in Midden-Delfland. Met het ondertekenen van de participatieverklaring onderschrijven zij de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. De participatieverklaring maakt hiermee een belangrijk onderdeel uit van de inburgering in de Nederlandse samenleving.

Iedereen doet mee aan de maatschappij

De regering wil dat iedereen in Nederland meedoet aan de maatschappij. Het is daarom belangrijk dat iedere nieuwkomer zo snel mogelijk Nederlands leert, een baan zoekt en/of vrijwilligerswerk doet. Het leren van de taal is namelijk essentieel om zelfstandig een nieuw bestaan te kunnen opbouwen in Nederland. Maar het is net zo belangrijk om te leren hoe we in Nederland met elkaar omgaan, welke regels er zijn en welke normen en waarden we belangrijk vinden.

Eerste participatieverklaringen ondertekend in Midden-Delfland - 1 februari 2017

Kernwaarden in Nederland

Het ondertekenen van de participatieverklaring maakt onderdeel uit van de verplichte inburgering. Wethouder Annemiek de Goede: “Iedereen die de verklaring op 1 februari ondertekende, heeft deelgenomen aan een workshop over de kernwaarden die wij in Nederland belangrijk vinden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en democratie. Kennis van deze kernwaarden is een essentiële stap op weg naar een nieuw bestaan in Nederland en in Midden-Delfland.”

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 1 februari 2017, foto Hans de Lijser.

05 februari 2017