MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Grutto's zijn er weer; de lente is in aantocht!

2 maart 2017. Honderden grutto's zijn inmiddels neergestreken op de plas van de waterberging de Wollebrand. Binnenkort zullen zij naar de weilanden van Midden-Delfland gaan om een nestplaats te gaan zoeken.

De waterberging de Wollebrand is een zogeheten natte waterberging. Speciaal voor weide- en watervogels laat het hoogheemraadschap van Delfland een klein laagje water staan en zo wordt de Wollebrand een perfecte plaats voor grutto's, kieviten en kluten om bij te komen van de lange reis vanuit hun winterlocaties in het zuiden. Ook watervogels maken dankbaar gebruik van de Wollebrand, zoals diverse soorten eenden. Het verkeerslawaai van de naastliggende, drukke weg van de Veilingroute lijkt de vogels niet te deren.

De grutto's zijn er weer - 2 maart 2017
In het water voelen de vogels zich veilig.

De grutto's zijn er weer - 2 maart 2017
Op veel plaatsen kunnen de grutto's staan en voedsel zoeken.

De grutto's zijn er weer - 2 maart 2017
Ook enkele kluten zoeken naar voedsel.

De grutto's zijn er weer - 2 maart 2017
Soms gebeurt er iets en zijn de vogels alert.

De grutto's zijn er weer - 2 maart 2017
Ook op de natte graslanden tussen de Zeven Gaten zit een groep grutto's.

De grutto's zijn er weer - 2 maart 2017
Op de plas zijn ook enkele paartjes bergeenden.

De grutto's zijn er weer - 2 maart 2017
Een schaapskudde houdt het gras rond de Wollebrandplas kort.

De grutto's zijn er weer - 2 maart 2017
Overzicht over de Wollebrand waterberging (2016).

03 maart 2017