MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland tweede keer meest duurzame gemeente

25 mei 2017. Midden-Delfland werd over 2016 voor de 2de keer op rij uitgeroepen tot de meest duurzame gemeente van Nederland. De gemeente blijft zich sterk maken om de kwaliteit van leven te verbeteren. Midden-Delfland ontwikkelde zich verder en innoveerde op dit gebied samen met veel inwoners en bedrijven. Dit zorgt voor een duurzamer samenleving en leefomgeving voor de inwoners en die van de steden rondom. Ook zijn belangrijke plannen vastgesteld, zoals de centrumplannen voor Den Hoorn en Schipluiden en de Maaslandse Poort. Vrijwel alle voornemens uit het collegeprogramma Inspireren en Verbinden zijn in uitvoering of gerealiseerd. Het bureau Telos, Tilburg University, stelt jaarlijks de Nationale monitor duurzame gemeenten op.

Uit het rapport van Telos blijkt dat Midden-Delfland hoog scoort op de gebieden van economisch kapitaal (plaats 1) en sociaal-cultureel kapitaal (plaats 2). Op ecologisch kapitaal was er een lichte stijging (van plaats 361 naar 358, van de 390 gemeenten). In het ecologische kapitaal wordt onder andere gescoord op een betere afvalinzameling en scheiding, de overgang op duurzame energiebronnen en energiebesparing, en schonere lucht.

Bron: persbericht gemeente Midden-Delfland 26 april 2017 en website Telos.nl.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017


Duurzaamheidsmarkt Midden-Delfland in de Dorpshoeve

18 februari 2017. De gemeente Midden-Delfland is in 2016 door Telos, het kenniscentrum van de universiteit van Tilburg, uitgeroepen tot de meest duurzame gemeente van Nederland van 2015. Maar om de kleine voorsprong op nummers twee en drie in de lijst, Rozendaal en Naarden, voor te blijven, is nog veel werk en inzet nodig. Daar sloot de tweede duurzaamheidsmarkt in de Dorpshoeve goed bij aan. Zo'n vijftien vooral regionaal actieve bedrijven waren aanwezig om voorlichting te geven over diverse vormen van energievoorziening en methodes om energieverbruik te verminderen.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017

Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2015

De eerste plaats van Midden-Delfland in het rapport van Telos (Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2015) is overigens vooral te danken aan de methode van de meting, waarbij groei- en groene gemeenten hoger scoren dan gemiddeld. Krimp- en agrarische gemeenten scoren gemiddeld lager. Ook middelgrote steden (50.000 tot 100.000 inwoners) hebben meer moeite om een hoge score te behalen. Telos gebruikte bij de meting drie hoofdgroepen (kapitalen genoemd), ecologisch, sociaal-cultureel en economisch, die weer werden opgesplitst in negentien thema's (voorraden genoemd). Midden-Delfland scoorde vooral hoog op sociaal-cultureel (tweede plaats) en economisch (derde plaats). Op ecologisch gebied, waar ook het thema Energie onder valt, eindigde Midden-Delfland op plaats 356 (van de 393 gemeenten)! De totaalscore van 58,7% is slechts 0,7 % boven nummer twee Rozendaal. Telos categoriseert Midden-Delfland met de typologie: Agrarische gemeente, Groeigemeente, Kleine gemeente en New town.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017


Totaal score duurzaamheid 2015 (bron: Telos 2016).

Gemeente Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. In haar Energievisie, Samen naar een CO2-neutraal Midden-Delfland (2015) streeft de gemeente ernaar in 2040 CO2 neutraal te zijn. Het nieuwe gemeentehuis (2013) is één van de meest duurzame, energiezuinige en servicegerichte gemeentehuizen van Nederland. Wie 's avonds om zich heen kijkt ziet al op veel plaatsen, vaak slimme, LED-straatverlichting; in het buitengebied zijn groene LEDs toegepast. Zo'n 22 melkveehouders in Midden-Delfland doen mee met het studie- en innovatieprogramma kringloopboeren en onlangs is er gebiedscoöperatie Delfandshof opgericht om melk en melkproducten regionaal te vermarkten. Op de meeste stallen liggen inmiddels grote aantallen zonnepanelen. Midden-Delfland is goed bezig.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017
Alle stallen in Midden-Delfland met zonnepanelen.

Duurzaamheidsmarkt

Maar er is nog veel meer mogelijk om Midden-Delfland op het gebied van energie duurzamer te maken. De tweede duurzaamheidsmarkt, mede georganiseerd door de gemeente Midden-Delfland, was voor velen een goede gelegenheid om kennis te maken met beschikbare technologieën. Zeker nu er weer subsidieregelingen bestaan is het interessant te investeren in bijvoorbeeld een zonneboiler of (extra) woningisolatie. Voor zonnepanelen is er overigens geen subsidieregeling, alhoewel de teruggave van BTW op terug geleverde energie een voordeel van 21% geeft. De website Woonwijzerwinkel geeft ideeën voor de verduurzaming van de woning. De foto's laten enkele voorbeelden zien van nuttige investeringen.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017
Zonnecollectoren en -boiler nu met overheidsubsidie.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017
Warmtepomp demonstratie bij HW Installaties.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017
Zonnepanelen van Solarbox.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017
Ook windenergie is mogelijk, staand of liggend.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017
Efficiënte infrarood vloerverwarming op elektriciteit.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017
Zonnepaneeltjes op dakpannen behoren tot de mogelijkheden.

Duurzaamheidsmarkt Dorpshoeve - 18 februari 2017
De Woonwijzerwinkel met informatie over duurzaamheid.

Deelnemers duurzaamheidsmarkt

Aan de duurzaamheidsmarkt deden mee: Hoveniersbedrijf Schilperoort, firma van den Ende aannemer, Het Raadhuis Schipluiden, MORRIS NVM Makelaars|Taxateurs, Installatiebedrijf van den Bosch & Zn, Paul Kuiper Keukenrenovatie, Woonwijzerwinkel, Installatiebedrijf P.M. van der Ende, Farm-I-See, HW Installaties, MoonLED, Solarbox, Rob's Bike center, Stichting De Dorpshoeve, Restauro Architecten, Boerderijstroom.nl, Living Heat Vloerverwarming en Aannemersbedrijf van Schie.

03 februari 2018