MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Expositie Verkeersweg 13 - Nieuwe wegen in het Westland rond 1930

11 maart 2017. Vanaf zaterdag 11 maart is in het Westlands Museum de nieuwe tentoonstelling ‘Verkeersweg nr. 13’ te bezichtigen. Deze expositie geeft een prachtig beeld van de aanleg van de verkeersweg die eind jaren ’20 van de vorige eeuw werd aangelegd om het Westland beter te ontsluiten. De nieuwe weg sloot aan op het rijkswegenstelsel, spoorwegcentra en de haven van Hoek van Holland, zodat de Westlandse tuinbouwproducten sneller naar het buitenland vervoerd konden worden. De aanleg van deze weg droeg zo bij aan de groei van de export.

Voordien was het slecht gesteld met de wegen in het Westland. De wegen waren smal, soms nog onverhard en vol met kuilen, wat niet gunstig was voor het transport van de tuinbouwproducten. Verkeersweg 13 werd aangelegd in opdracht van Provinciale Waterstaat Zuid-Holland en kwam gereed in 1931. De weg liep van de Hoornbrug in Rijswijk, via Wateringen, Poeldijk, Monster en ‘s-Gravenzande naar de haven van Hoek van Holland. Tegelijk werden ook andere wegen verbeterd, waaronder die van ’s-Gravenzande via De Lier naar Delft, en de weg van Naaldwijk naar Wateringen.

Expositie Verkeersweg 13
Topografische kaart met de verkeersweg 13 ingetekend met rode streep/stippellijn.

Bij de opening van de weg werd door Provinciale Waterstaat een boekje uitgegeven over de totstandkoming van de weg waarin een overzicht is te zien van de toestand van de oude weg, het aanleggen van de nieuwe weg en het uiteindelijke resultaat. Al deze foto’s geven een fraai beeld van de verandering die het landschap in het Westland onderging in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het boekje is zeldzaam omdat er maar weinig exemplaren van zijn vervaardigd. Zelfs in de provinciale archieven is het niet meer aanwezig omdat die tijdens het bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag in maart 1945 verloren zijn gegaan.

Expositie Verkeersweg 13
Afbeelding van het oude boekje (links) en beschrijving van de tentoonstelling.

Een origineel exemplaar is in het bezit van Mi-Tê van Noort-Goeijenbier uit Poeldijk. Haar grootvader Jacobus Goeijenbier was actief betrokken bij de aanleg van verkeersweg nr. 13. Hij was fruitteler van beroep maar was gevraagd als taxateur op te treden voor aan te kopen gronden en objecten. De weg moest immers niet alleen verbeterd, maar ook verbreed worden. Op sommige plaatsen werd de weg iets verlegd en ook daarvoor moest nogal wat grond aangekocht worden.

Expositie Verkeersweg 13
Een van de panelen uit de expositie, met oude en recente afbeeldingen en foto's.

Dit boekje over de aanleg van de weg heeft Mi-Tê altijd geïntrigeerd en zij besloot het te gebruiken voor een kunstproject. Zij heeft de foto’s uit het boek vergroot en op een fijnzinnige en artistieke manier ingekleurd. Samen met een historische toelichting en recente foto’s van de weg heeft zij twaalf panelen samengesteld van verschillende plekken in het Westland. Zo belicht Mi-Tê ook de bruggen die zich in het wegtracé bevinden en gebouwd zijn in de stijl van de ‘Delftse school’. In al deze bruggen zijn fraaie tegeltableaus opgenomen van de kunstenaar Willem Coenraad Brouwer. Bij de recente restauratie van de bruggen zijn deze gelukkig bewaard gebleven.

Expositie Verkeersweg 13
Monstersevaartweg naar Vlotvaartbrug; afbeelding uit de expositie.

De expositie wordt aangevuld met historische foto’s van de weg uit de collectie van het Westlands Museum. Zo ontstaat er een prachtig overzicht van de modernisering van de Westlandse infrastructuur in de jaren 1920 en 1930.

De expositie is in de wagenschuur van het museum en duurt tot en met 25 juni 2017. Het museum aan de Middel Broekweg 154 te Honselersdijk, is dagelijks te bezoeken van 13.00 – 17.00 uur, met uitzondering van maandagen en officiële feestdagen.

Bron: Persbericht Westlands Museum 3 maart 2017.

Zie ook:

12 maart 2017