MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Bomeninventarisatie Buitengebied overhandigd aan wethouders Midden-Delfland

12 december 2017. In het najaar van 2016 zijn zo'n vijftien vrijwilligers aan de slag gegaan om beschermwaardige bomen te gaan zoeken op particuliere erven in het zogenoemde buitengebied van de gemeente Midden-Delfland. Voor de dorpskernen bestaat er al een bomenlijst. In het buitengebied zijn alle bomen met een stamdiameter groter dan 15 centimeter nog allemaal beschermd. Doel is te komen tot een Bomenlijst Buitengebied met alleen beschermwaardige bomen. Dat is voor iedereen eenvoudiger!

Als de Bomenlijst Buitengebied over enige tijd wordt vastgesteld betekent dit dat alleen nog voor de beschermwaardige bomen een kapvergunning nodig. Eigenaren van bomen zijn doorgaans heel trots op hun bomen en zullen niet snel tot kappen overgaan. Duurzame bomen leven vaak langer langer dan mensen en bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving. Bescherming voor de volgende generaties is dus belangrijk. Aan de andere kant is het beschermen van bomen met een beperkte levensverwachting minder nuttig en zorgt vooral voor administratieve rompslomp en kosten, zowel voor de eigenaar (aanvraag van vergunning) als gemeente (het verlenen van de vergunning).

Aanbieding Bomeninventarisatie Buitengebied - 12 december 2017
Michel van Ruijven, Govert van Oord en Hans Horlings (vlnr). 

Alle bomen op de kaart

Alle kaarten met de locaties van de voorgestelde beschermwaardige bomen en hun beschrijvingen, allemaal in een grote tas, werden overhandigd door Michel van Ruijven aan wethouders Hans Horlings (Openbare Werken) en Govert van Oord (Midden-Delfland en Groen). Vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, KNNV afd. Delfland, Midden-Delfland Vereniging, Historische Vereniging Oud-Schipluiden en Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk waren getuigen van de korte ceremonie. Beide wethouders dankten de vrijwilligers voor hun inspanningen. Michael Moerman (Openbare Werken groenvoorziening) gaat nu aan het werk met de verzamelde informatie; hij heeft plannen de bomen middels een internettoepassing op de kaart te zetten. Dit geeft eigenaren van beschermwaardige bomen de gelegenheid de plannen in te zien. Uiteindelijk zal de concept-bomenlijst voor goedkeuring naar de gemeenteraad gaan voor vaststelling.

Bomenboekje

Er wordt inmiddels ook gewerkt aan een boekje waarin de meest bijzondere bomen met een verhaal zullen worden beschreven en afgebeeld. Daarnaast zal het belang van bomen rond boerenerven en langs wegen worden besproken. Bijzondere cultuurhistorische landschapselementen zijn de gerief- en pestbosjes en eendenkooien.

Zie meer: Help mee met inventariseren met beschermwaardige bomen - 7 september 2016.

06 februari 2018